Sponzoři a dárci

Míra naší schopnosti pomáhat zvířatům v tísni je přímo závislá na množství finančních prostředků získaných darem od sponzorů a přátel zvířat. Měsíční výdaj na jednoho koně činí v průměru 1.800,- kč. Jsme soukromé zařízení, to znamená, že provoz domova a naše práce není placená městem. Veškeré náklady jako granule, jádro, muslli, seno, stelivo, ohradníkové systémy, čisticí prostředky, veterinu, kováře, výdaje za energie a mnoho dalších hradíme z peněz vlastních, peněz z komerčně ustájených koní i z prodeje hříbat z vlastního chovu a peněz od sponzorů a dárců. Chcete-li se k nim přidat, velmi to uvítáme. Finanční dary jsou “univerzální”, protože za došlé penízky můžeme pořídit věci, které potřebujeme aktuálně či akutně. Dejte nám prosím vědět, pokud budete chtít vystavit doklad o daru (na větší částky vypisujeme sponzorskou smlouvu) nebo potvrzení pro odečtení daru z daňového základu (Automaticky došlé částky nepotvrzujeme). Formou jednorázového nebo trvalého příkazu můžete přispívat na naše konto.

– Možnost podílet se i s Vaší firmou na výstavbě a opravách areálu formou sponzorství.

Našim sponzorům můžeme nabídnout reklamu na našich webech, v případě předních sponzorů reklamu v některých tiskových médiích, umístění banerů na budovy stájí či ohrady, zvýhodněné ustájení vašich koní, výuku ježdění, vytištění Vašeho jména či loga Vaší firmy na ohlávky či deky Vámi podporovaných koní.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

----socialní ikony----

.

.

.

.

.

.

Transparentní účet

Chcete-li nám přispět, zde najdete náš transparentní účet:

04_02_transparentni_ucet

Facebook